ขออภัยค่ะ ขณะนี้เว็บไซต์กำลังปิดปรับปรุงระบบค่ะ หากคุณต้องการสั่งอาหาร กรุณาโทร 1642
The system is now in maintenance mode temporarily. Please call 1642.